Wie is Madrik?

Wie is Madrik? Dat is een goede vraag. Immers is het fijn als cliënt en therapeut een goed gevoel bij elkaar hebben. Er is namelijk altijd een wisselwerking tussen beiden. Dit maakt een intakegesprek bijzonder belangrijk.

Een intake of kennismaking

Een intake is een kennismaking, waarbij de klachten en wensen samenkomen met de mogelijkheden van de praktijk en haar therapeuten. Het is dan ook bijzonder belangrijk dat een cliënt zonder schaamte of terughoudendheid, open met de therapeut kan communiceren.

Wat drijft ons

In de basis willen wij mens en dier helpen. Daarom bieden wij diverse therapievormen aan en combineren deze. We vinden het daarbij lastig om over mensen of dieren te spreken in termen van de therapeut en de cliënt / patiënt. We ontkomen daar niet geheel aan, maar nemen graag de zienswijze van Edward Bach aan:

De therapeut is vooral een mens, evenzeer een mens als de patiënt die hem of haar om hulp vraagt om te genezen. Bach zag het niet als zijn werk om anderen te genezen, maar vooral als een gave en een voorrecht er voor anderen te mogen zijn.

Hieruit komt onze missie voor:

Onze missie is om u te helpen een beter en gezonder mens te worden. Daarbij helpen wij u om uw eigen immuunsysteem optimaal in te zetten en u te ondersteunen om krachtiger en gelukkiger in het leven te staan.

Kennis is de sleutel tot vrijheid van geest en lichaam. Wij leren elke dag en vullen onze kennis aan om onze medemens steeds beter van dienst te kunnen zijn. Daarbij willen wij al onze kennis bundelen in mooie natuurlijke producten en therapieën, om op een holistische wijze u als mens, bij al hetgeen waarmee u worstelt, steeds beter te kunnen helpen. Daarmee met u de balans in het leven en de gezondheid te hervinden of te behouden.

Wij kijken er naar uit om u te mogen ontmoeten!

Team Madrik

Logo Madrik


Aangesloten bij:

Gezondzorg