Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website madrik-winkel.sumupstore.com en madrik.nl of madrik.com en voor de aankoop van producten via één van deze websites. Daarnaast vindt u hier een aantal algemene voorwaarden aangaande onze therapeutische activiteiten.

Het bedrijf Madrik is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89218892 en is gevestigd aan de Hoofdstraat 11; 4441 SG te Ovezande. Hier na te noemen: Madrik.

Mocht u vragen over deze voorwaarden hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

De hierin vermelde voorwaarden, samen met kennisgevingen of voorwaarden op andere delen van deze website, bepalen samen het gebruik van deze website door klanten. Houd er rekening mee dat Madrik deze website of delen daarvan te allen tijde kan wijzigen of verwijderen zonder enige aansprakelijkheid jegens klanten voor deze wijzigingen. Madrik behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden in de toekomst te wijzigen zonder klanten hierover specifiek te informeren. Aanhoudend gebruik van deze website of het plaatsen van bestellingen na deze wijzigingen wordt beschouwd als erkenning en acceptatie ervan.

Er is alleen sprake van een contract tussen u, de klant, en ons, Madrik, zodra uw bestelling is verwerkt en verzonden.
Wanneer u als klant een bestelling via deze website plaatst, waarborgt u door de plaatsing van de bestelling dat:
1. U niet minderjarig of anderszins wettelijk niet in staat bent een bindend contract aan te gaan.
2. De persoonsgegevens die u ons bij de registratie verstrekt, volledig en correct zijn.
3. U geen valse naam of de naam van een andere persoon of instantie gebruikt waartoe u niet bevoegd bent.

Artikelen/Producten, prijsopgave en overeenkomsten

Alle producten en prijzen zijn vrijblijvend en Madrik behoudt zich het recht voor om de prijzen en voorwaarden te wijzigen of een artikel/product uit het assortiment te nemen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van de bestelling. Mocht een artikel/product onverhoopt toch niet op voorraad zijn kan de bestelling door Madrik geannuleerd worden. Indien dit het geval is, wordt het betaalde bedrag binnen twee weken teruggeboekt. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten en vergissingen.
Een overeenkomst komt slechts tot stand door betaling van het verschuldigde bedrag.
De factuur/orderbevestiging wordt direct na het plaatsen van de bestelling verstuurd naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Madrik is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de factuur/orderbevestiging van de bestelling.

Een bestelling plaatsen

Wanneer u een bestelling plaatst, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Het is belangrijk dat u deze hebt gelezen voordat u verder gaat met het plaatsen van een bestelling.

Een bestelling annuleren

U bent als klant vrij om een bestelling binnen 14 dagen te annuleren. U ontvangt dan het bedrag van uw bestelling terug op de rekening die oorspronkelijk werd gebruikt om de bestelling te betalen.

Acceptatie van een bestelling

Wanneer een bestelling is geplaatst, ontvangt u daarvan een bevestiging op het e-mailadres dat u tijdens het afrekenen hebt opgegeven. Deze bevestiging bevat informatie over de inhoud en prijzen.

Bezorging

U bent als koper vrij om te kiezen uit de genoemde en relevante bezorgoptie(s).

• Afhalen in de winkel
• Verzending via PostNL of DPD

Madrik zal elke levering met grote zorg goed verpakken. Madrik aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade of vermissing tijdens het vervoer, noch voor schade die is veroorzaakt door enige vertraging buiten onze controle.

Eventuele schade en/of vermissing tijdens transport dient u zelf bij de bezorgdienst te verhalen.

Eigendomsvoorbehoud

Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Alleen dan zal het product worden verzonden of kan het worden afgehaald. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending of bij afhalen op de koper over.

Levertijd

Bestelde producten bij Madrik worden zo snel mogelijk verstuurd.

De stelregel is: Zodra uw volledige bestelling compleet is, wordt deze verstuurd. Let daarbij op de levertijden van wat u bestelt. Immers het artikel/product met de langste levertijd bepaalt, wanneer wij u bestelling kunnen verzenden.

Wij streven ernaar uw bestelling binnen twee werkdagen te versturen, maar de koper kan hieraan geen rechten ontlenen. Indien onze eigen voorraad niet toereikend is, of dit product bij ons niet meer op voorraad is, zal de tijd tot het versturen kunnen oplopen tot vijf werkdagen. Mocht ook bij onze toeleveranciers dit product niet of niet tijdig meer te leveren zijn, nemen wij contact met u op. Hierbij proberen wij u een alternatief aan te beiden. Als het alternatief niet aan uw wensen voldoet, krijgt u vanzelfsprekend de mogelijkheid om het aankoopbedrag terug te krijgen.

Nb. Binnen deze algemene voorwaarden kent een week vijf werkdagen, van maandag tot en met vrijdag.

Overmacht

Ingeval van overmacht heeft Madrik het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder Madrik gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Retourbeleid

Ons streven is om de mooiste en beste producten te leveren, maar Let op: Onze edelstenen en vele anderen artikelen /producten zijn natuurproducten en het kan zijn deze artikelen/producten oneffenheden bevatten! Hierbij kan je denken aan scheurtjes, kleurafwijkingen of hapjes uit bijvoorbeeld een sieredelsteen. Daarnaast staan op onze site impressies van de producten en krijgt u altijd een vergelijkbaar, maar ander exemplaar.

De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

Bij beschadiging of het ontbreken van een deel van de bestelling, dient de koper binnen 24 uur Madrik hiervan in kennis te stellen. Madrik zal dan een onderzoek instellen binnen de eigen organisatie, maar in eerste instantie doorverwijzen naar het artikel in deze algemene voorwaarden over het “eigendomsvoorbehoud”.

Madrik aanvaardt retours binnen 14 dagen na het moment van ontvangst mits producten niet zijn gebruikt, gewijzigd, gewassen of anderszins gemanipuleerd. Producten moeten worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking.

Producten mogen niet aan Madrik worden geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Madrik. Er gelden kosten voor retournering. Deze kosten zijn voor de koper en bedragen over het algemeen de (retour) verzendkosten. Betaalde verzendkosten door de klant worden nooit door Madrik vergoed. Dus ook niet van de oorspronkelijke bestelling.

Nadat de klant de retouraanvraag heeft ingediend en Madrik de geretourneerde bestelling heeft kunnen inspecteren, betaalt Madrik het bedrag zo spoedig mogelijk terug op dezelfde manier en hetzelfde rekening nummer als waarmee de bestelling is afgerekend. Madrik streeft er naar om dit binnen 14 dagen uit te voeren.

Herroepingsrecht

1. Aankopen via de webshop kennen een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen na ontvangst. Gedurende deze termijn mag de klant gebruik maken van dit recht. Het aankoopbedrag wordt terugbetaald met aftrek van de gemaakte behandeling- en portokosten, nadat de retourzending in goede orde is ontvangen.. De kosten voor het retourneren van de bestelling/ product(en) zijn voor rekening van de koper.
2. Aankopen in de fysieke winkel / (markt)kraam of bij afhalen kennen geen herroepingsrecht en hier is de koop definitief na betaling.
3. Voor het afnemen van diensten geldt eveneens geen herroepingsrecht. Vanzelfsprekend mag u zich tot 24 uur voordat u onze diensten daadwerkelijk afneemt, dus voor de aanvang van de dienstverlening / afspraak, kosteloos via de e-mail annuleren. Binnen deze 24 uur rekenen wij een vast bedrag van 25 euro voor onder andere onze administratieve handelingen.

Geen vervanging voor medische zorg

De informatie en producten op deze website zijn niet bedoeld ter vervanging van diensten of informatie van opgeleide (medisch) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (deze lijst is niet uitputtend).

De informatie en producten op deze websites en de gebruiksmogelijkheden kunnen niet ter vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening worden gezien en zijn niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose.

De informatie op onze internetsites is bedoeld als algemeen en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie op onze website geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

Bezoekers van onze websites en afnemers van onze diensten worden altijd aangeraden medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.

Bezoekers van onze websites en afnemers van onze diensten worden altijd geadviseerd het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Omdat Madrik in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medisch advies geeft, dat bedoeld is als vervanging van professioneel medisch advies, beantwoorden we geen e-mail van bezoekers die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.

Aansprakelijkheid

We proberen zo nauwkeurig mogelijke informatie op deze website te verstrekken, maar kunnen geen expliciete of impliciete garantie geven over de nauwkeurigheid ervan. Wij geven eveneens geen garantie met betrekking tot kwesties over het gebruik van deze website en het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw apparatuur beschermd is tegen virussen en andere externe factoren.

Ook het gebruik van de producten is volledige voor eigen risico van de afnemer/klant. Madrik en haar leveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via Madrik, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit Madrik wordt verwezen.

Uw rechten worden beschermd door de ‘Sale of Goods and Supply of Services Act’ uit 1980 en door de ‘Consumer Protection Act’ uit 2007, waarin u consument bent. Niets op deze website is van invloed op uw rechten onder de toepasselijke wetgeving.

Klachtenprocedure aangaande therapieën en behandelingen

Vanaf 1 januari 2016 is volgens de wet Wkkgz iedere zorgaanbieder verplicht om de cliënt bij het ontstaan van een geschil (waar men samen met de cliënt niet uitkomt) een externe onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te bieden. De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden, vallen onder de wet.
Madrik heeft ervoor gekozen om op een collectieve wijze bij de geschilleninstantie van GezondZorg aangesloten te zijn.

Beroepscode voor GezondZorg Therapeuten

Op de internetsite van GezondZorg kunt u onze beroepscode nalezen.

Wijzigingen in of van deze algemene voorwaarden

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van onze algemene voorwaarden op onze website.

Scheidbaarheid

Als een van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook nietig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, wordt die voorwaarde geacht los te worden beschouwd van de overige algemene voorwaarden, die geldig en afdwingbaar blijven.
Als een van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook nietig, onwettig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, wordt die voorwaarde geacht los te worden beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.