Ons beleid

Privacystatement

Het therapeutenteam van Madrik is dan ook toegewijd en behandelt alle informatie buitengewoon vertrouwelijk. Een zeer uitgebreid statement zou hier gemaakt kunnen worden, maar het is voor ons simpel. Niets wat besproken wordt in een sessie of gesprek van cliënt tot therapeut wordt gedeeld met iemand anders of welke instantie dan ook. Dit doen wij alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht worden of dat u daar expliciet toestemming voor geeft. Dit geldt ook als wij buiten onze praktijk een collegiale mening willen inwinnen om u beter van dienst te kunnen zijn. Binnen onze praktijk zijn wij wel vrij om een collegiale mening in te winnen. Natuurlijk kunt u ook expliciet aangeven, als u ook dat niet wilt.

Uw patiëntendossier bewaren wij digitaal in een fysieke datakluis. Alleen gedurende de tijd dat u actief bij ons therapie ondergaat, staat uw dossier op het bij ons beveiligde computernetwerk. Elk document is met een meer dan acht tekens wachtwoord beveiligd.

Indien documenten digitaal verstuurd worden, wordt er gebruik gemaakt van de e-mail voor het document en sms / WhatsApp / Telegram voor het versturen van het wachtwoord. Altijd twee verschillende wijzen van contact.

Heeft een langer dan een maand geen therapie of behandeling bij ons gevolgd, dat gaat uw dossier van het netwerk in de datakluis. Hierbij wordt de digitale locatie op het netwerk meerdere malen overschreven, zodat de data op die locatie niet te herstellen is.

Privacy

Maakt u gebruik van onze webshop? Daar geldt een ander privacystatement. Deze vindt u in de webshop.

Cookiebeleid

Ook hier zijn wij simpel in. Wij gebruiken alleen noodzakelijke cookies. Mocht er buiten ons weten toch een derde partij cookies plaatsen op onze website, zullen wij daar direct actie op ondernemen. Maandelijks controleren wij onze site op cookies.

Maakt u gebruik van onze webshop? Daar geldt een ander cookie-statement. Deze vindt u in de webshop. Daar wordt u ook gevraagd welke cookies u wilt accepteren.

Klachtenprocedure aangaande therapieën en behandelingen

Vanaf 1 januari 2016 is volgens de wet Wkkgz iedere zorgaanbieder verplicht om de cliënt bij het ontstaan van een geschil (waar men samen met de cliënt niet uitkomt) een externe onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te bieden. De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden, vallen onder de wet.
Madrik heeft ervoor gekozen om op een collectieve wijze bij de geschilleninstantie van GezondZorg aangesloten te zijn.

Beroepscode voor GezondZorg Therapeuten

Op de internetsite van GezondZorg kunt u onze beroepscode nalezen.

Algemene voorwaarden

Als laatste hebben wij algemene voorwaarden. Deze zijn een combinatie van onze praktijk en de webwinkel.